Nederlandse Zilverclub - NZC
    Opgericht april 1921
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van het houden, fokken en veredelen                             
                      van Groot Zilver- en Klein Zilver konijnen.

De N.Z.C. geeft éénmaal per jaar een jaarboekje uit, met daarin opgenomen een uitnodiging
voor de fokkersdag en jaarvergadering, agenda jaarvergadering, agenda fokkersdag,
notulen van de vorige jaarvergadering, financieel verslag, alsmede diverse
keurverslagen van onze clubkeurmeesters.

Op iedere Nationale -, Open -, Provinciale - en Kampioensshow looft de
de Ned. Zilver Club ereprijzen uit. Hiernaast houden we nog een zestal Districtshows,
zoveel mogelijk verdeeld over het land. Onze jaarlijkse Clubshow brengen we onder
bij de Bondsshow van de N.K.B. te Utrecht.
Alle ereprijzen op deze shows zijn te winnen als u lid bent van de Ned. Zilver Club en
de contributie over het lopende boekjaar heeft voldaan.
Ereprijzen dienen te worden aangevraagd door de Tentoonstellings - organisatie bij
de secretaris van de Ned. Zilver Club.

De contributie is 15,00 Euro per jaar per lid
                        17,50 Euro per jaar per Combinatie
Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december

Bank              IBAN NL37 RABO 0326 0745 89
                      t.n.v. Ned. Zilver Club te Gameren


Voor inlichtingen, opgave lidmaatschap etc, kunt u contact opnemen met de secretaris.
W. v.d. Boogaard  2e Reedwarsstraat 33   3312 VL Dordrecht  tel:078-6138633 (na. 20:00 uur)
Email: wvdboogaard.nzc@gmail.com

                          Klein Zilvers en kinderen gaan prima samen.
In tegenstelling tot wat we vaak horen, zijn Zilvers prima geschikt als huisdier voor kinderen.
Nederlandse Zilver Club