Op 17 september 2022 hebben wij de fokkersdag van de N.Z.C. gehouden in Tiel. 

Er waren 79 zilvers ingezonden, in 2021 waren dat er 66. 

Een woord van welkom aan alle aanwezigen, keurmeesters, inzenders en belangstellenden.

Het is dit jaar evenals in 2021 een gezamenlijke fokkersdag met 3 speciaalclubs; de N.Z.C., de Thrianta en Hulstlanderclub en de Chinchillaclub.
Ieder houdt de eigen show, maar aan het eind van de keuringen is er wel een overall-winnaar.
De maaltijd wordt gezamenlijk gebruikt en de loterij wordt ook gezamenlijk gedaan. 

Er is een gezamenlijke koffietafel die om 12.00 uur zal aanvangen.

De keurmeesters waren J. Vijfvinkel, H. van Weelden, J.C.H. Westerlaken, A.G. Hertogh en H.G.M. de Klein.
                                    De loterijcommissie had na verdeling met de andere speciaalclubs een opbrengst voor de Zilverclub van €137,00.
                     Door de Corona werden de Noordshow en de Gelderlandshow niet gehouden.

Na het inkooien en een welkomstwoord werd de fokkersdag – het keuren van dieren – gehouden. Er waren 79 zilvers ingezonden. Er werd net als vorig jaar gekeurd in een A-klasse geboren (jan-febr-mrt) en een B-klasse (apr-mei-juni). Er waren 4 groot zilvers en 38 klein zilvers in de A-klasse en 3 groot zilver en 34 klein zilvers in de B-klasse.
Er waren 5 keurmeesters die allemaal hun beste dieren volgens opgave lijst moesten uitmaken. Daarna werd door de eindjury de rangschikking in de A- en B-klasse bepaald. Na afloop van de keuring heeft elke inzender, net als vorig jaar, de uitslagenlijst ontvangen. Hier hadden de inzenders en keurmeesters wel waardering voor.

In de AOC (Any Other Colour) klasse en in de Internationale Klasse werden geen zilvers ingeschreven.
Daarna vond de prijsuitreiking plaats. Dit waren vleesprijzen.(vleesschalen en hammetjes).
De keurmeesters kregen als blijk van waardering een mooie vleesprijs "hammetjes" mee naar huis.
Dit was allemaal wederom uitstekend verzorgd door Remko Remmerde.
HIj had prachtige vleesprijzen voor de verloting gesponsord gekregen.
Rond 14.30 uur werd de fokkersdag afgesloten.
Contact en samenwerking met andere speciaalclubs was gezellig en goed. Opruimen verliep vlot.
Met behulp van een aantal fokkers en de mensen van Tiel was deze klus gauw geklaard.

Alle bestuursleden hebben weer prima werk verricht.
Wim van den Bogaard heeft de tentoonstellingsadministratie verzorgd en had ook na afloop weer de catalugus beschikbaar. Albert heeft de prijswinnaars uitgezocht en Remko heeft samen met de voorzitter de prijsuitreiking verzorgd. Govert was de man van de financiën.    
Alle leden een goed showseizoen en wel thuis.Winnaar A - klasse fokkersdag 2022
     Tevens winnaar fokkersdag

De winnaars van de fokkersdag zijn :
A - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver : 

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:

B - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver : 

Fraaiste Klein Zilver op 1 na:
Fraaiste Klein Zilver op 2 na:Kooi:    30

Kooi:    n.t.

Kooi:   30 
Kooi:   12


Kooi:   57

Kooi:   43

Kooi:   57 
Kooi:   76H. v.d. BergH. v.d. Berg
A. Lanting


P.A. Bakker

Comb. v.d. Heuvel

P.A, Bakker
G. v.d. Werken2FX-1092FX-109
2SY-207


2AI-478

2MR-401

2AI -478
2KV-415punten  97,5punten  97,5
punten  96,0


punten  97,0

punten  95,0

punten  97,0
punten  96,0


Fraaiste Groot Zilver B klasse :  kooi 43
       fok/eig Comb. v.d. Heuvel
Download hier de Catalogus van de fokkersdag 2022
Kooi:30  Klein Zilver Midden Zwart 97,5 punten  fok/eig  H. v.d. Berg

Kooi:57 Klein Zilver Licht Zwart 97,0 punten
fok/eig  P.A. Bakker                                    
    Fraaiste Klein Zilver A klasse op 1na 
    Kooi: 12 fok/eig A.Lanting
Winnaar B - klasse fokkersdag 2022

Fraaiste Klein Zilver B-Klasse op 1na Kooi: 76
fok/eig  G. v.d. Werken

Fraaiste Groot Zilver A klasse :  kooi 1
       fok/eig Comb. v.d. Heuvel
Nederlandse Zilver Club