Op 18 september 2021 hebben wij de fokkersdag van de N.Z.C. gehouden in Tiel. 

Er waren 66 zilvers ingezonden, in 2019 waren dat er 134. 

In 2020 kon er wegens Corona helaas geen fokkersdag worden gehouden.
Na overleg met de lokatie Tiel, de Thrianta Hulstlander-, en de  Chinchilla club werd besloten om deze dag in 2021
toch te organiseren.
De richtlijnen van het R.I.V.M. ter voorkoming van Corona waren in het vraagprogramma vermeld.
Tevens richtlijnen rondom het keuren van de dieren.
Het bestuur vond het niet verantwoord om de algemene jaarvergadering te houden.
De fokkersdag zal in het teken staan van het keuren van de zilvers.
Een woord van welkom aan alle aanwezigen, keurmeesters, inzenders en belangstellenden.

Het is dit jaar evenals in 2019 een gezamenlijke fokkersdag met 3 speciaalclubs; de N.Z.C., de Thrianta en Hulstlanderclub en de Chinchillaclub.
Ieder houdt de eigen show, maar aan het eind van de keuringen is er wel een overall-winnaar.
De maaltijd wordt gezamenlijk gebruikt en de loterij wordt ook gezamenlijk gedaan. 

Er is een gezamenlijke koffietafel die om 12.00 uur zal aanvangen.

De keurmeesters waren J. Vijfvinkel, H. van Weelden, J.C.H. Westerlaken en H.G.M. de Klein.
                                    De loterijcommissie had in totaal een opbrengst van €400,00.
De verdeling zal nog plaatsvinden, samen met de andere kosten/opbrengsten.

                     Prijsuitreiking Noordshow (1e Clubshow) 2019/2020

Henri van Weelden werd gefeliciteerd met het behalen van het clubkampioenschap met een klein zilver midden zwart. Dit dier werd ook nog winnaar van groep 3. Hij kreeg de Vanhommerig wisselbokaal. Het predikaat werd verhoogd naar U98. 
In 2018/2019 was hij ook al clubkampioen, een prachtig resultaat dus.
Prijsuitreiking Gelderlandshow, dit is de 2e Clubshow. Deze werd door Corona niet gehouden.   
Na het inkooien en een welkomstwoord werd de fokkersdag – het keuren van dieren – gehouden. Er waren 66 zilvers ingezonden. Er werd net als vorig jaar gekeurd in een A-klasse geboren (jan-febr-mrt) en een B-klasse (apr-mei-juni). Er waren 7 groot zilvers en 39 klein zilvers in de A-klasse en 0 groot zilver en 20 klein zilvers in de B-klasse.
Er waren 4 keurmeesters die allemaal hun beste dieren volgens opgave lijst moesten uitmaken. Daarna werd door de eindjury de rangschikking in de A- en B-klasse bepaald. Na afloop van de keuring heeft elke inzender, net als vorig jaar, de uitslagenlijst ontvangen. Hier hadden de inzenders en keurmeesters wel waardering voor.

In de AOC (Any Other Colour) klasse en in de Internationale Klasse werden geen zilvers ingeschreven.
Daarna vond de prijsuitreiking plaats. Dit waren vleesprijzen.(vleesschalen en hammetjes).
De keurmeesters kregen als blijk van waardering een mooie vleesprijs "hammetjes" mee naar huis.
Dit was allemaal wederom uitstekend verzorgd door Remko Remmerde.
HIj had prachtige vleesprijzen voor de verloting gesponsord gekregen.
Rond 14.30 uur werd de fokkersdag afgesloten.
Contact en samenwerking met andere speciaalclubs was gezellig en goed. Opruimen verliep vlot.
Met behulp van een aantal fokkers en de mensen van Tiel was deze klus gauw geklaard.

Alle bestuursleden hebben weer prima werk verricht.
Wim van den Bogaard heeft de tentoonstellingsadministratie verzorgd en had ook na afloop weer de catalugus beschikbaar. Albert heeft de prijswinnaars uitgezocht en Remko heeft samen met de voorzitter de prijsuitreiking verzorgd. Govert was de man van de financiën.    
Alle leden een goed showseizoen en wel thuis.Winnaar A - klasse fokkersdag 2021

De winnaars van de fokkersdag zijn :
A - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver : 

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:

B - klasse
Fraaiste Zilver: 
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:

Kooi:     5

Kooi:     5

Kooi:   27 
Kooi:   33


Kooi:   65
Kooi:   53  
R.W.J. Remmerde

R.W.J. Remmerde

H. v. Weelden
C. v. Schipstal


C. v. Schipstal
P.A. Bakker1MR-240

1MR-240

1VB-107
1MA-124


1MA-409
1AI  -472punten  97,0

punten  97,0

punten  96,5
punten  96,0


punten  96,0
punten  95,5


Fraaiste Klein Zilver B klasse op 1na:  kooi 53
       fok/eig P.A. Bakker
Download hier de Catalogus van de fokkersdag 2021
Kooi:5  Groot Zilver Licht Zwart 97,0 punten  fok/eig  R.W.J. Remmerde

Kooi:65 Klein Zilver Midden Geel 96,0 punten
fok/eig  C. van Schipstal                                    
    Klein Zilver B klasse 
    Kooi: 60 fok/eig D.F.H. Eikelboom
    Klein Zilver B klasse 
    Kooi: 47 fok/eig Combinatie De Hammies
    Klein Zilver A klasse 
    Kooi: 12 fok/eig A. Lanting
Winnaar B - klasse fokkersdag 2021

Fraaiste Klein Zilver A-Klasse op 1na Kooi: 27
fok/eig  H. van Weelden

    Klein Zilver A klasse 
    Kooi: 14 fok/eig Comb. Hofhuis
Nederlandse Zilver Club