Op 21 september 2019 hebben wij de fokkersdag van de N.Z.C. gehouden in Tiel. 

Er waren 134 zilvers ingezonden, in 2018 waren dat er 162. 

De jaarvergadering begon om 9.30 uur.

Een woord van welkom aan alle aanwezigen, keurmeesters, inzenders en belangstellenden.
Een bijzonder welkom voor de nieuwe leden van de Zilverclub, dat zij zich gauw thuis mogen voelen.

Het is dit jaar een gezamenlijke fokkers met 3 speciaalclubs; de N.Z.C., de Thrianta en Hulstlanderclub en de Chinchillaclub.
Ieder houdt de eigen show, maar aan het eind van de keuringen is er wel een overall-winnaar.
De maaltijd wordt gezamenlijk gebruikt en de loterij wordt ook gezamenlijk gedaan. 

Veel waardering voor het jaarboekje. Inhoudelijk en foto's een prima reclame voor de club.
Het ziet er weer fantastisch uit!
Dank aan de secretaris Wim van de Boogaard.

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van de heer Cor Nowee.

De keurmeesters waren J. Vijfvinkel, H. van Weelden, A. Hertogh, J. Westerlaken en P. Bakker.
Via het inschrijformulier hadden zich genoeg aandragers opgegeven, zodat er tijdens de vergadering alleen nog maar een schrijver bijgevraagd hoefde te worden.
                                    De loterijcommissie had in totaal een opbrengst van €400,00.
De verdeling zal nog plaatsvinden, samen met de andere kosten/opbrengsten.

Het jaarverslag van de secretaris en het financiële verslag van de penningmeester werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie vond het er prima en verzorgd uitzien.

Er waren dit jaar 4 jubilarissen. G. v.d. Werken 25 jaar (vorig jaar), C. van Schipstal 50 jaar, W. Kersten 25 jaar en M. Verhelst 25 jaar.
Met medewerking van H. v. Weelden en R. Remmerde is een bedrijf gevonden om jubileumprijzen te verzorgen.
Wegens omstandigheden kon Esther Vijfvinkel hier niet langer meer voor zorgen, nog bedankt voor de vele jaren dat je deze prijzen hebt verzorgd. De nieuwe jubileumprijzen zagen er prima uit en deze keer met het logo van de N.Z.C.
                             Bestuursverkiezing: Remko Remmerde en Jan Ham waren aftredend en herkiesbaar. Zij worden met applaus herbenoemd.
Jan bedankt mede namens Remko de vergadering voor het gestelde vertrouwen.

Bij het agendapunt: Prijsuitreiking Noordshow (1e Clubshow) werd Henri van Weelden gefeliciteerd met het behalen van het clubkampioenschap met een klein zilver midden zwart. Dit dier werd ook nog winnaar van groep 3. Hij kreeg de Vanhommerig wisselbokaal. Het predikaat werd verhoogd naar U98.  
Prijsuitreiking Gelderlandshow, dit is de 2e Clubshow. Winnaar werd de heer Hugo van den Berg met een klein zilver midden zwart. Hij ontving de wisselbeker, welke beschikbaar werd gesteld door de heer J. Zwaan.  
Na het algemene gedeelte van de jaarvergadering werd de fokkersdag – het keuren van dieren – gehouden. Er waren 134 zilvers ingezonden. Er werd net als vorig jaar gekeurd in een A-klasse geboren (jan-febr-mrt) en een B-klasse (apr-mei-juni). Er waren 18 groot zilvers en 41 klein zilvers in de A-klasse en 6 groot zilver en 57 klein zilvers in de B-klasse.
Er waren 5 keurmeesters die allemaal hun beste dieren volgens opgave lijst moesten uitmaken. Daarna werd door de eindjury de rangschikking in de A- en B-klasse bepaald. Na afloop van de keuring heeft elke inzender, net als vorig jaar, de uitslagenlijst ontvangen. Hier hadden de inzenders en keurmeesters wel waardering voor.

In de AOC (Any Other Colour) klasse werden geen dieren ingezonden.
In de Internationale Klasse werden 4 groot en 8 klein zilvers ingeschreven.
Daarna vond de prijsuitreiking plaats. Dit waren vleesprijzen.(vleesschalen en hammetjes).
De keurmeesters kregen als blijk van waardering een mooie vleesprijs "hammetjes" mee naar huis.
Dit was allemaal wederom uitstekend verzorgd door Remko Remmerde.
Rond 15.15 uur werd de fokkersdag afgesloten en kon er worden opgeruimd.
Met behulp van een aantal zilverfokkers en de mensen van Tiel was deze klus gauw geklaard.

Alle bestuursleden hebben weer prima werk verricht.
Wim van den Bogaard heeft de tentoonstellingsadministratie verzorgd en had ook na afloop weer de catalugus beschikbaar. Albert heeft de prijswinnaars uitgezocht en Remko heeft samen met de voorzitter de prijsuitreiking verzorgd.    
Alle leden een goed showseizoen en wel thuis.

Tot slot: De mensen van Tiel en de mensen van de Zilverclub waren beiden heel tevreden en kijken terug op een geslaagde fokkersdag 2019 van de NZC.
Winnaar A - klasse fokkersdag 2019
Kooi:6  Groot Zilver Licht Zwart 96,0 punten  fok/eig  Comb. Westerlaken-Heijstek

                                  mooiste Groot Zilver A-klasse
De winnaars van de fokkersdag zijn :
A - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver : 
Fraaiste Groot Zilver op 1 na:

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:
Fraaiste Klein Zilver op 2 na:

B - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver :  

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:

Internationale-klasseKooi:   20

Kooi:     6
Kooi:     1  

Kooi:   20 
Kooi:   26
Kooi:   44


Kooi:   92

Kooi:   62  

Kooi:   92  
Kooi: 118

Kooi: 131A. Lanting

Comb. Westerlaken-Heijstek
Comb. Westerlaken-Heijstek

A. Lanting
R.W.J. Remmerde
D.F.H. Eikelboom


H. van Weelden

Comb. Westerlaken-Heijstek

H. van Weelden
A. Lanting

P.A, Bakker


9SY-110

9MR-241
9MR-101

9SY-110
9MR-3130
9VB-105


9VB-405

9MR-435

9VB-405
9SY-406

9AI-487


punten  96,0

punten  96,0
punten  96,0

punten  96,0
punten  96,0
punten  96,0


punten  97,5

punten  95,5

punten  97,5
punten  97,0

punten  96,5

Fraaiste Klein Zilver B klasse op 1na:  kooi 118
       fok/eig A. Lanting
Er zijn nog veel meer filmpjes te bekijken op onze youtube kanaal.
Download hier de Catalogus van de fokkersdag 2019
Fraaiste Klein Zilver A klasse op 1na:
Kooi: 26 fok/eig R.W.J. Remmerde
Fraaiste Groot Zilver B klasse : kooi 62  fok/eig
Comb. Westerlaken-Heijstek
Kooi:20  Klein Zilver Midden Konijngrijs 96,0 punten  fok/eig  A. Lanting

Winnaar B - klasse fokkersdag 2019
Kooi:92 Klein Zilver Midden Zwart 97,5 punten
fok/eig  H. van Weelden                                    
Fraaiste Internationale-klasse
Klein Zilver licht zwart
Kooi: 131 fok/eig P.A. Bakker
    Fraaiste Klein Zilver A klasse op 2na:
    Kooi: 44 fok/eig D.F.H. Eikelboom
    Fraaiste van de speciaalclubs:
    Klein Zilver : H. van Weelden
    Thrianta     : H.E.A. v.d. Velden
    Zilvervos    : A. Bekamp
Nederlandse Zilver Club