Op 15 september 2018 hebben wij de fokkersdag van de N.Z.C. gehouden in Tiel. 

Er waren 162 zilvers ingezonden, in 2017 waren dat er 177. 

De jaarvergadering begon om 9.30 uur.

Een woord van welkom aan alle aanwezigen, keurmeesters, inzenders en belangstellenden.
Een bijzonder welkom voor de nieuwe leden van de Zilverclub, dat zij zich gauw thuis mogen voelen.

Veel waardering voor het jaarboekje. Inhoudelijk en foto's een prima reclame voor de club.
Het ziet er weer fantastisch uit!
Dank aan de secretaris Wim van de Boogaard.

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van de heer Dick Zwaan, Niek van Leeuwen en Ad van Weelden.

De keurmeesters waren J. Vijfvinkel, H. van Weelden, A. Hertogh, H.G.M. de Klein, J. Westerlaken en R. Pronk.
Via het inschrijformulier hadden zich een flink aantal schrijvers en aandragers opgegeven, zodat er tijdens de vergadering nog maar enkelen bijgevraagd hoefden te worden.
                                   
De loterijcommissie bestond evenals vorig jaar uit Kees van de Marel en Jan Ham. Bedankt! Mooie opbrengst van €259,50.

Het jaarverslag van de secretaris en het financiële verslag van de penningmeester werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie vond het er prima en verzorgd uitzien.

Er was dit jaar één jubilaris. Wegens omstandigheden kon het bijbehorende bord niet op tijd worden geleverd.
In overleg met de jubilaris (Govert van de Werken) zal dit jubileum volgend jaar worden gevierd.
                            
Bestuursverkiezing: Wim van den Boogaard was aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met applaus herbenoemd.
Wim bedankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen.

Bij het agendapunt: Prijsuitreiking Noordshow (1e Clubshow) werd Comb. den Otter gefeliciteerd met het behalen van het clubkampioenschap met een klein zilver licht zwart. Dit dier werd ook nog winnaar van groep 3. Hij kreeg de Vanhommerig wisselbokaal.  
Prijsuitreiking Gelderlandshow, dit is de 2e Clubshow. Winnaar werd de heer C. van Schipstal met een klein zilver midden geel. Hij ontving de wisselbeker, welke beschikbaar werd gesteld door de heer J. Zwaan.  
Na het algemene gedeelte van de jaarvergadering werd de fokkersdag – het keuren van dieren – gehouden. Er waren 162 zilvers ingezonden. Er werd net als vorig jaar gekeurd in een A-klasse geboren (jan-febr-mrt) en een B-klasse (apr-mei-juni). Er waren 19 groot zilvers en 72 klein zilvers in de A-klasse en 5 groot zilver en 66 klein zilvers in de B-klasse.
Er waren 6 keurmeesters die allemaal hun beste dieren volgens opgave lijst moesten uitmaken. Daarna werd door de eindjury de rangschikking in de A- en B-klasse bepaald. Na afloop van de keuring heeft elke inzender, net als vorig jaar, de uitslagenlijst ontvangen. Hier hadden de inzenders en keurmeesters wel waardering voor.

In de AOC (Any Other Colour) klasse werden 2 dieren ingezonden, beiden klein zilver midden blauwgrijs.
Het was voor het eerst dat er in de Internationale Klasse kon worden ingeschreven.
Er werden 16 klein zilvers ingeschreven en mag dus als geslaagd worden beschouwd.
Daarna vond de prijsuitreiking plaats. Dit waren vleesprijzen.(vleesschalen en hammetjes).
De keurmeesters kregen als blijk van waardering een mooie vleesprijs "hammetjes" mee naar huis.
Dit was allemaal wederom uitstekend verzorgd door Remko Remmerde.
Rond 15.15 uur werd de fokkersdag afgesloten en kon er worden opgeruimd.
Met behulp van een aantal zilverfokkers en de mensen van Tiel was deze klus gauw geklaard.

Alle bestuursleden hebben weer prima werk verricht.
Wim van den Bogaard heeft de tentoonstellingsadministratie verzorgd en had ook na afloop weer de catalugus beschikbaar. Albert heeft de prijswinnaars uitgezocht en heeft samen met de voorzitter de prijsuitreiking verzorgd.    
Alle leden een goed showseizoen en wel thuis.

Tot slot: De mensen van Tiel en de mensen van de Zilverclub waren beiden heel tevreden en kijken terug op een geslaagde fokkersdag 2018 van de NZC.
Winnaar A - klasse fokkersdag 2018
Kooi:13  Groot Zilver Licht Zwart 95,5 punten  fok/eig  Albert Kolkman

                                  mooiste Groot Zilver A-klasse
                                        
De winnaars van de fokkersdag zijn :
A - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver :  
Fraaiste Groot Zilver op 1 na: 

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:
Fraaiste Klein Zilver op 2 na:

B - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver :   

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:

Fraaiste AOC-klasse

Internationale-klasse

Fraaiste Jeugdlid:
Kooi:   61

Kooi:   13
Kooi:     2   

Kooi:   61  
Kooi:   78 
Kooi:   65


Kooi:   92

Kooi:   92   

Kooi: 142   
Kooi: 104

Kooi: 146

Kooi: 148

Kooi:   41Comb. Uithuisje

Albert Kolkman
Comb. Westerlaken-Heijstek

Comb. Uithuisje
Cees van Schipstal
Cees van der Marel


Comb. Westeerlaken-Heijstek

Comb. Westerlaken-Heijstek

Henk Ploeg
Bert Heikoop

Comb. We gaan voor goud

Albert Lanting

Martijn Hofhuis

   8IW-302

8RU-104
8MR-101

8IW-302
8MA-118
8VR-210


8MR-434

8MR-434

8BW-405
8MZ-409

8SU-516

8SY-106

8RR-323
punten  96,5

punten  95,5
punten  95,5

punten  96,5
punten  96,0
punten  95,5


punten  96,5

punten  96,5

punten  96,5
punten  96,5

punten  95,0

punten  96,5 

punten  94,0Nederlandse Zilver Club
Fokkersdag 2018
Fraaiste Groot Zilver A klasse op 1na: kooi 2
fok/eig Comb. Westerlaken-Heijstek
Fraaiste Klein Zilver B klasse op 1na:  kooi 104
       fok/eig Bert Heikoop
Er zijn nog veel meer filmpjes te bekijken op onze youtube kanaal.
Download hier de Catalogus van de fokkersdag 2018
Fraaiste Klein Zilver A klasse op 1na:
Kooi: 78 fok/eig Cees van Schipstal
Fraaiste Klein Zilver B klasse : kooi 142  fok/eig Henk Ploeg
Kooi:61  Klein Zilver Midden Bruin 96,5 punten  fok/eig  Comb. Uithuisje

                               
                                        
Winnaar B - klasse fokkersdag 2018
Kooi:92 Groot Zilver Licht Konijngrijs 96,5 punten
fok/eig  Comb. Westerlaken-Heijstek
                             
                                        
Fraaiste Klein Zilver van de Jeugdleden:
  Kooi: 41 fok/eig Martijn Hofhuis
Fraaiste Zilver AOC-klasse :
Klein Zilver midden blauwgrijs
Kooi: 146 fok/eig Comb. We gaan voor Goud
Fraaiste Internationale-klasse
Klein Zilver midden konijngrijs
Kooi: 148 fok/eig Albert Lanting
    Fraaiste Klein Zilver A klasse op 2na:
    Kooi: 65 fok/eig Cees van der Marel