Op 16 september 2017 hebben wij de fokkersdag van de N.Z.C. gehouden in Tiel. 

Er waren 177 zilvers ingezonden, in 2016 waren dat er 109. 

De jaarvergadering begon om 9.30 uur.

Een woord van welkom aan alle aanwezigen, keurmeesters, inzenders en belangstellenden.
Een bijzonder welkom voor de heren J. Derksen en G. Stoelhorst, die op deze fokkersdag willen keuren.

Veel waardering voor het jaarboekje. Inhoudelijk en foto's een prima reclame voor de club.
Dank aan de secretaris Wim van de Boogaard.

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van de heer J. Sanders, hij was 52 jaar lid van de N.Z.C. Hij heeft Groot Zilvers in de kleurslag licht  zwart en licht geel gefokt. Ondanks zijn ziekte was hij nog zoveel mogelijk aanwezig op shows. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte.

De keurmeesters waren J. Vijfvinkel, H. van Weelden, A. Hertogh, H.G.M. de Klein, J. Derksen en G. Stoelhorst.
J. Westerlaken had zich afgemeld, omdat hij moest verhuizen.
Via het inschrijformulier hadden zich een flink aantal schrijvers en aandragers opgegeven, zodat er tijdens de vergadering nog maar een bijgevraagd hoefde te worden.
                                   
De loterijcommissie bestond evenals vorig jaar uit Kees van de Marel en Jan Ham. Bedankt! Mooie opbrengst van €251,-.

Het jaarverslag van de secretaris en het financiële verslag van de penningmeester werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie vond het er prima en verzorgd uitzien. De inning van de contributie is en blijft een probleem. Vanwege de hoge kosten is de inning van de contributie met automatische incasso niet doorgegaan.

Er waren dit jaar geen jubilarissen.
                            
Bestuursverkiezing: Albert Lanting en Govert van de Werken waren aftredend en herkiesbaar. Beiden worden met applaus herbenoemd.
Albert bedankt, mede namens Govert, de vergadering voor het gestelde vertrouwen.

Bij het agendapunt: Prijsuitreiking Champion Show (1e Clubshow) werd Comb. van de Heuvel gefeliciteerd met het behalen van het clubkampioenschap met een groot zilver. Dit dier werd ook nog winnaar van groep 3. Hij kreeg de Vanhommerig wisselbokaal.  
Prijsuitreiking Noordshow, dit is de 2e Clubshow. Winnaar werd evenals vorig jaar de heer A. Lanting met een klein zilver midden konijngrijs. Hij ontving de wisselbeker, welke beschikbaar werd gesteld door de heer J. Zwaan.  
De opgave hulp Championshow werd met 2 aandragers en 1 schrijver ingevuld. 

Na het algemene gedeelte van de jaarvergadering werd de fokkersdag – het keuren van dieren – gehouden. Er waren 177 zilvers ingezonden. Er werd net als vorig jaar gekeurd in een A-klasse geboren (jan-febr-mrt) en een B-klasse (apr-mei-juni). Er waren 20 groot zilvers en 96 klein zilvers in de A-klasse en 11 groot zilver en 49 klein zilvers in de B-klasse.
Er waren 6 keurmeesters die allemaal hun beste dieren volgens opgave lijst moesten uitmaken. Daarna werd door de eindjury de rangschikking in de A- en B-klasse bepaald. Na afloop van de keuring heeft elke inzender, net als vorig jaar, de uitslagenlijst ontvangen. Hier hadden de inzenders en keurmeesters wel waardering voor.

Ook dit jaar was het mogelijk dieren in te sturen in de zogenaamde AOC (Any Other Colour) klasse.
Hier werd 1 dier ingezonden, een klein zilver midden blauwgrijs.
Echt een aanwinst!

Daarna vond de prijsuitreiking plaats. Dit waren vleesprijzen.(vleesschalen en hammetjes).
De keurmeesters kregen als blijk van waardering een mooie vleesprijs "hammetjes" mee naar huis.
Dit was allemaal uitstekend verzorgd door Remko Remmerde.
Rond 15.50 uur werd de fokkersdag afgesloten en kon er worden opgeruimd.
Met behulp van een aantal zilverfokkers en de mensen van Tiel was deze klus gauw geklaard.

Alle bestuursleden hebben weer prima werk verricht.
Wim van den Bogaard heeft de tentoonstellingsadministratie verzorgd en had ook na afloop weer de catalugus beschikbaar. Albert heeft de prijswinnaars uitgezocht en Remko heeft samen met de voorzitter de prijsuitreiking verzorgd.    
Alle leden een goed showseizoen en wel thuis.

Tot slot: De mensen van Tiel en de mensen van de Zilverclub waren beiden heel tevreden en kijken terug op een geslaagde fokkersdag 2017 van de NZC.
Winnaar A - klasse fokkersdag 2017
Kooi:60  Klein Zilver Midden Zwart 97,0 punten  fok/eig  H. Ploeg

                                  mooiste Klein Zilver A-klasse
                                        
De winnaars van de fokkersdag zijn :
A - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver :  
Fraaiste Groot Zilver op 1 na: 

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:
Fraaiste Klein Zilver op 2 na:

B - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver :   

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:

Fraaiste AOC-klasse

Fraaiste Jeugdlid:
Kooi:   10

Kooi:   10
Kooi:     4   

Kooi:   60   
Kooi: 100 
Kooi:   73


Kooi: 149

Kooi: 117   

Kooi: 149   
Kooi: 129

Kooi: 177

Kooi:   47 
Comb. van de Heuvel

Comb. van de Heuvel
Comb. van de Heuvel

H. Ploeg  
Klaus van der Linden
Comb. We gaan voor goud


Henri van Weelden

Comb. Westerlaken-Heijstek

Henri van Weelden   
Niek van Leeuwen

Comb. We gaan voor goud

Martijn Hofhuis


   7MR-342

7MR-342
7MR-334

7BW-105
7MR-3127
7SU-311


7VB-401

7MR-432

7VB-401
7KY-409

7SU-422

7RR-203
punten  97,0

punten  97,0
punten  96,0

punten  97,0
punten  96,0
punten  95,5


punten  96,0

punten  95,5

punten  96,0
punten  95,0

punten  94,5 

punten  95,5Nederlandse Zilver Club
Fokkersdag 2017
Fraaiste Groot Zilver A klasse op 1na: kooi 4
fok/eig Comb. van den Heuvel
Fraaiste Klein Zilver B klasse op 1na:  kooi 129
       fok/eig Niek van Leeuwen
Er zijn nog veel meer filmpjes te bekijken op onze youtube kanaal.
Download hier de Catalogus van de fokkersdag 2017
Impressie fokkersdag 2017
Fraaiste Klein Zilver A klasse op 1na:
  Kooi: 100 fok/eig Klaus van der Linden
Fraaiste Groot Zilver B klasse : kooi 117 
     fok/eig Comb. Westerlaken-Heijstek
Kooi:10  Groot Zilver Licht Zwart 97,0 punten  fok/eig  Comb. van de Heuvel

                               
                                        
Winnaar B - klasse fokkersdag 2017
Kooi:149 Klein Zilver Midden Zwart 96,0 punten  fok/eig  H. van Weelden
                             
                                        
Fraaiste Klein Zilver van de Jeugdleden:
  Kooi: 47 fok/eig Martijn Hofhuis
Fraaiste Zilver AOC-klasse :
Klein Zilver midden blauwgrijs
Kooi: 177 fok/eig Comb. We gaan voor Goud
Fraaiste Klein Zilver licht konijngrijs A klasse :
        Kooi: 25 fok/eig Comb. de Hammies
Fraaiste Klein Zilver midden bruin B klasse :
        Kooi: 160 fok/eig A. Buijs
Fraaiste Klein Zilver licht zwart B klasse :
        Kooi: 138 fok/eig Martijn Hofhuis
         Fraaiste Klein Zilver A klasse op 2na:
    Kooi: 73 fok/eig Comb. We gaan voor goud