Op 17 september 2016 hebben wij de fokkersdag van de N.Z.C. gehouden in Tiel. 

Er waren 109 zilvers ingezonden, wat gelet op de konijnenziekte RHD2 een mooi aantal is.
In 2015 waren dat er 133. 

De jaarvergadering begon om 9.30 uur.

Een woord van welkom aan alle aanwezigen, keurmeesters, jubilarissen, inzenders en belangstellenden.
Een bijzonder welkom voor de heer R. Pronk, die voor het eerst op de fokkersdag zal keuren.

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van de heer Alex Verhelst 24 augustus 2016, hij was 42 jaar. Alex was keurmeester, maar heeft ook in het hoofdbestuur van de KLN gezeten. Hij was daar heel actief en diverse presentaties verzorgd.  Hij zou dit jaar de nieuwe voorzitter van de Nationale Polen- en Kleurdwergen Club worden. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte.

De districtshow van Zwolle gaat niet door.

De keurmeesters waren J. Vijfvinkel, H. van Weelden, A. Hertogh, E. Maas, J. Westerlaken en R. Pronk.
Het vinden van schrijvers en aandragers was goed voorbereid en tijdens de vergadering gaven de laatste helpers zich op.
Het vinden van de laatste helpers gelukte wel, maar met heel veel moeite!
                                   
De loterijcommissie bestond uit Kees van de Marel en Jan Ham. Bedankt! Mooie opbrengst van €165,-.

Het jaarverslag van de secretaris en het financiële verslag van de penningmeester werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie vond het er prima en verzorgd uitzien. De inning van de contributie is en blijft een probleem. De commissie stelde voor om de contributie met automatische incasso te gaan innen. Dit werd meteen in de vergadering als voorstel gebracht en goedgekeurd.

De aanwezige jubilarissen de heer J.E.M. Schrijen 50 jaar, Mevr. T. Naberhuis 40 jaar en de heren W.J.A. Ladenstein en C. Vos 25 jaar  kregen een jubileumbord overhandigd. Helaas was de heer C. Vos (met kennisgeving) afwezig.
De borden waren weer keurig gemaakt door Esther Vijfvinkel. 
                            
Bestuursverkiezing: Remko Remmerde en Jan Ham waren aftredend en herkiesbaar. Beiden worden met applaus herbenoemd.
Jan Ham bedankt, mede namens Remko Remmerde, de vergadering voor het gestelde vertrouwen.

Bij het agendapunt: Prijsuitreiking Champion Show (1e Clubshow) werd Henri van Weelden gefeliciteerd met het behalen van het clubkampioenschap met een klein zilver. Dit dier werd zelfs tweede van de tentoonstelling. Hij kreeg de Vanhommerig wisselbokaal.  
Prijsuitreiking Noordshow, dit is de 2e Clubshow. Winnaar werd de heer A. Lanting. Hij ontving de wisselbeker, welke beschikbaar werd gesteld door de heer J. Zwaan.  
De opgave hulp Championshow werd met 2 aandragers en 1 schrijver ingevuld. 

Er wordt met name door de heren Wiel Ladenstein en Adri Hertogh aangegeven dat onze secretaris Wim van den Boogaard een "gouden greep" is geweest. Fantastisch hoe hij werkt. Veel informatie wordt doorgespeeld en alles netjes op tijd. Applaus van de vergadering!

Na het algemene gedeelte van de jaarvergadering werd de fokkersdag – het keuren van dieren – gehouden. Er waren 109 zilvers ingezonden. Er werd net als vorig jaar gekeurd in een A-klasse geboren (jan-febr-mrt) en een B-klasse (apr-mei-juni). Er waren 8 groot zilvers en 56 klein zilvers in de A-klasse en 1 groot zilver en 44 klein zilvers in de B-klasse.
Er waren 6 keurmeesters die allemaal hun beste dieren volgens opgave lijst moesten uitmaken. Daarna werd door de eindjury de rangschikking in de A- en B-klasse bepaald. Na afloop van de keuring heeft elke inzender, net als vorig jaar, de uitslagenlijst ontvangen. Hier hadden de inzenders en keurmeesters wel waardering voor.

Ook dit jaar was het mogelijk dieren in te sturen in de zogenaamde AOC (Any Other Colour) klasse.
Hier werd geen gebruik van gemaakt.

Daarna vond de prijsuitreiking plaats. Dit waren vleesprijzen.(vleesschalen en hammetjes).
De keurmeesters kregen als blijk van waardering een mooie vleesprijs "hammetjes" mee naar huis.
Ook voor de loterij waren er vleesprijzen (worsten) te winnen.
Dit was allemaal uitstekend verzorgd door Remko Remmerde, hij kon zelf niet aanwezig zijn maar had het prima geregeld.
Rond 15.30 uur werd de fokkersdag afgesloten en kon er worden opgeruimd.
Met behulp van een aantal zilverfokkers en de mensen van Tiel was deze klus gauw geklaard.

Alle bestuursleden hebben weer prima werk verricht.
Wim van den Bogaard heeft de tentoonstellingsadministratie verzorgd en had ook na afloop weer de catalugus beschikbaar. Albert heeft de prijswinnaars uitgezocht en samen met de voorzitter de prijsuitreiking verzorgd.    
Alle leden een goed showseizoen en wel thuis.

Tot slot: De mensen van Tiel en de mensen van de Zilverclub waren beiden heel tevreden en kijken terug op een geslaagde fokkersdag 2016 van de NZC.
Winnaar A - klasse fokkersdag 2016
Kooi:8  Groot Zilver Licht Zwart 96,0 punten  fok/eig  Comb. van de Heuvel

                                  mooiste Groot Zilver A-klasse
                                        
De winnaars van de fokkersdag zijn :
A - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver :  
Fraaiste Groot Zilver op 1 na: 

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:
Fraaiste Klein Zilver op 2 na:

B - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver :   

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:

Fraaiste Jeugdlid:
Kooi: 47

Kooi:   8
Kooi:   2   

Kooi: 47   
Kooi: 33 
Kooi: 19


Kooi: 65

Kooi: 65   

Kooi: 67   
Kooi: 84

Kooi: 76 
C. van Schipstal

Comb. v.d. Heuvel
Comb. Westerlaken-Heystek

C. van Schipstal  
D.F.H. Eikelboom
A. Lanting


Comb. Westerlaken-Heijstek

Comb. Westerlaken-Heijstek

Comb. De Hammies   
H. van Weelden

Martijn Hofhuis

   6MA-124

6MR-319
6BV-225

6MA-124
6VB-109
6SY-204


6BW-417

6BW-417

6VR-416
6VB-447

6RR-601
punten  96,0

punten  95,5
punten  95,5

punten  96,0
punten  96,0
punten  95,5


punten  96,0

punten  96,0

punten  96,0
punten  96,0

punten 94,0Nederlandse Zilver Club
Fokkersdag 2016
Fraaiste Groot Zilver A klasse op 1na: kooi 2
fok/eig Comb. Westerlaken-Heijstek
Fraaiste Klein Zilver B klasse:  kooi 67
       fok/eig Comb. De Hammies
Er zijn nog veel meer filmpjes te bekijken op onze youtube kanaal.
Download hier de Catalogus van de fokkersdag 2016
Impressie fokkersdag 2016
Fraaiste Klein Zilver B klasse op 1na:
  Kooi: 84 fok/eig H. van Weelden
Fraaiste Klein Zilver A klasse op 1na: kooi 33 
     fok/eig D.F.H. Eikelboom
Kooi:47  Klein Zilver Midden Geel 96,5 punten  fok/eig  C. van Schipstal

                                Tevens mooiste Klein Zilver A-klasse
                                        
Fraaiste Klein Zilver van de Jeugdleden:
  Kooi: 76 fok/eig Martijn Hofhuis
Fraaiste Klein Zilver A klasse op 2na:
    Kooi: 19 fok/eig A. Lanting
Winnaar B - klasse fokkersdag 2016
Kooi:65  Groot Zilver Licht Zwart 95,5 punten  fok/eig  Comb. Westerlaken-Heijstek
                             Tevens mooiste Groot Zilver B-klasse
                                        
Fraaiste Klein Zilver midden blauw A klasse :
Kooi: 42 fok/eig Comb. We gaan voor Goud
Fraaiste Klein Zilver midden geel B klasse :
Kooi: 108 fok/eig Sven Janssen
Fraaiste Klein Zilver licht zwart A klasse :
        Kooi: 24 fok/eig A. Buijs