Op 20 september 2014 hebben wij de fokkersdag van de N.Z.C. gehouden in Apeldoorn. 

Er waren 153 zilvers ingezonden, wat een mooi aantal is. Zelfs 20 meer dan vorige jaar. 

De jaarvergadering begon om 9.30 uur.

Een woord van welkom aan alle aanwezigen, keurmeesters, inzenders en belangstellenden. 

Wiel Ladenstein is 18 september geopereerd aan een hernia en is hiervan herstellende. Veel sterkte!
Eric Maas is enkele dagen geleden bij de tandarts geweest en ondervindt daarvan nog zoveel problemen dat hij niet aanwezig kan zijn.
Gelukkig was Jorn Westerlaken toch beschikbaar om bij de zilverclub te komen keuren, hij nam de keuring van W.Ladenstein over.
De keuring van E. Maas werd verdeeld over de andere keurmeesters. 

Onze secretaris Henk den Besten komt later.
Hij heeft een brief geschreven, die nu voorgelezen wordt.
Daarin geeft hij aan wegens gezondheidsredenen en privéomstandigheden te gaan stoppen met zijn bestuursfunctie. Bovendien gaat hij zijn konijnenbestand halveren, om zodoende minder tijd in de schuur te hoeven te zijn en op die manier de last van de luchtwegen (benauwdheid) te beperken.

Met een moment stilte werden de heer Mullenders herdacht. Pas zijn 50-jarig jubileum gevierd en nu is hij er niet meer!

De keurmeesters waren J. Vijfvinkel, H. van Weelden, E. Oostindiën, A. Hertogh, G. Dermois en J. Westerlaken. Zij hadden allen ongeveer 25 dieren te keuren.
Het vinden van schrijvers en aandragers was wederom moeilijk, maar gelukkig gaven er toch genoeg leden zich op en kon er worden gestart.                                   
De loterijcommissie bestond ook dit jaar weer uit Dick Zwaan en Kees van de Marel. Bedankt! Mooie opbrengst van €270,-.

Het jaarverslag van de secretaris en het financiële verslag van de penningmeester werden goedgekeurd. De kascontrolecommissie vond het er prima en verzorgd uitzien. Punt van aandacht is wel de inning van de contributie. Een nieuwe commissie werd benoemd.

Het voorstel van de contributieverhoging werd uitvoerig besproken in de vergadering.
De drukkosten van het boekje (in kleur) en de bijbehorende porto zorgen voor een behoorlijke kostenpost.
Er wordt onderzocht in hoeverre leden met een e-mailadres het boekje digitaal willen ontvangen.
Er zijn ook fokkers die het boekje zeker in kleur willen ontvangen, in zwart-wit is het nietszeggend met onze gele, konijngrijze, blauwe en bruine zilvers.
Een grote meerderheid is voor de contributieverhoging.
 
Er waren dit jaar 2 jubilarissen. De heer J. Zwaan was 50 jaar en de heer C. Horden 25 jaar lid.
De aanwezige jubilaris J. Zwaan werd toegesproken door de voorzitter, waarna hij zelf ook nog iets vertelde over zijn jaren bij de zilverclub.
Hij stelde een mooie beker beschikbaar waarvoor de Zilverclub een bestemming zal vinden.
Door omstandigheden was het jubileumbord nog niet beschikbaar, dit wordt later overhandigd.
De niet aanwezige jubilaris C. Horden zal het bord later ontvangen. Hij was bij de Vlaamse Reuzenclub in Veenendaal, waarvoor alle begrip.
                            
Bestuursverkiezing: Albert Lanting en Govert van de Werken waren aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten. Beiden werden onder luid applaus van de vergadering in het bestuur herkozen.
Het bestuur stelde voor om Wim van de Boogaard te benoemen als bestuurslid. Ook dit werd door de vergadering met applaus bekrachtigd.

Bij het agendapunt: Prijsuitreiking Champion Show werd Piet van de Heuvel gefeliciteerd met het behalen van het clubkampioenschap met een klein zilver.
Dit dier werd ook nog winnaar van groep 3 en het predikaat werd door de HEP verhoogd tot U.  
Zijn naam komt hiermee op de Jo Vanhommerig wissel-bokaal.   
De opgave hulp Championshow werd met 2 aandragers, 2 schrijvers en een reserve ingevuld. 

Het houden van een 2e Clubshow van de N.Z.C. tijdens de Noordshow werd door de vergadering positief ontvangen.

De statuten en het huishoudelijk reglement, wat naar elk lid was toegezonden, werden besproken.
De kosten zijn minimaal zo'n €350,-, maar een nummer bij de Kamer van Koophandel via een notariële akte is voor de verenigingen tegenwoordig eigenlijk een must. De vergadering stemde voor met algemene stemmen.

Na het algemene gedeelte van de jaarvergadering werd de fokkersdag – het keuren van dieren – gehouden. Er waren 153 zilvers ingezonden. Er werd net als vorig jaar gekeurd in een A-klasse geboren (jan-febr-mrt) en een B-klasse (apr-mei-juni). Er waren 20 groot zilvers en 80 klein zilvers in de A-klasse en 6 groot zilvers en 40 klein zilvers in de B-klasse.

Er waren 6 keurmeesters die allemaal hun beste en op 1na beste dier moesten uitmaken. Na afloop van de keuring heeft elke inzender, net als vorig jaar, de uitslagenlijst ontvangen. Hier hadden de inzenders en keurmeesters wel waardering voor.

Ook dit jaar was het mogelijk dieren in te sturen in de zogenaamde AOC (Any Other Colour) klasse.
Dit leverde een mooi klas Klein Zilvers op in de haaskleur. Er werden 7 zilvers ingestuurd in de midden nuance.

Daarna vond de prijsuitreiking plaats. Dit waren weer de mooie vleesprijzen "hammetjes" en zelfs vleesschalen, uitstekend verzorgd door Remko Remmerde. Rond 16.00 uur werd de fokkersdag afgesloten. Alle bestuursleden hebben weer prima werk verricht.
Wim van den Bogaard heeft de tentoonstellingsadministratie verzorgd en had ook na afloop weer de catalugus beschikbaar. Albert heeft door wijziging van beschibare  keurmeesters diverse keren de dieren opnieuw moeten indelen.   
Alle leden een goed showseizoen en wel thuis.


Winnaar A - klasse fokkersdag 2014
Kooi:28    Klein Zilver midden konijngrijs  96,5 punten      fok/eig. D. Zwaan
                                                     
                                     Tevens mooiste Klein Zilver A-klasse
Winnaar B - klasse fokkersdag 2014
Kooi:104  Groot Zilver Licht Konijngrijs 96,0 punten  fok/eig  Comb. Westerlaken-Heijstek

                                   Tevens mooiste Groot Zilver B-klasse
                                        
De winnaars van de fokkersdag zijn :
A - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver :  
Fraaiste Groot Zilver op 1 na: 

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:
Fraaiste Klein Zilver op 2 na:

B - klasse
Fraaiste Zilver: 

Fraaiste Groot Zilver :   

Fraaiste Klein Zilver:
Fraaiste Klein Zilver op 1 na:

Fraaiste Jeugdlid:

Mooiste AOC-klasse:


Kooi: 28

Kooi:   7
Kooi:   8   

Kooi: 28   
Kooi: 66 
Kooi: 70


Kooi:104

Kooi:104   

Kooi:118   
Kooi:142

Kooi: 66 

Kooi:149


D. Zwaan

Comb. Westerlaken-Heystek
P. v.d. Heuvel

D. Zwaan  
Comb. Johan en Cindy
Comb. De Hammies


Comb. Westerlaken-Heijstek

Comb. Westerlaken-Heijstek

W. v.d. Schaft   
C. van Schipstal

Comb. Johan en Cindy

J. Theo Vullink    4NA-106

4BW-203
4MR-316

4NA-106
4IW-301
4VR-322


4BW-415

4BW-415

4EB-431
4MA-419

4IW-301

4IP-313


punten  96,5

punten  96,0
punten  96,0

punten  96,5
punten  96,0
punten  95,5


punten  96,0

punten  96,0

punten  95,5
punten  95,0

punten 96,0

punten 95,0

Nederlandse Zilver Club
Fokkersdag 2014
Fraaiste Groot Zilver A klasse: kooi 7
fok/eig Comb. Westerlaken-Heijstek
Fraaiste Klein Zilver B klasse:  kooi 118
                fok/eig W. v.d. Schaft
Fraaiste Klein Zilver A klasse op 2 na
Kooi 70 fok/eig Comb. De Hammies
Er zijn nog veel meer filmpjes te bekijken op onze youtube kanaal.
Download hier de Catalogus van de fokkersdag 2014
Uitmaken mooiste A - klasse
Fraaiste Klein Zilver B klasse op 1na:
  Kooi: 142 fok/eig C. van Schipstal
Fraaiste Klein Zilver AOC klasse :
Kooi: 149 fok/eig T. Vullink
Fraaiste Klein Zilver A klasse op 1na: kooi 66 
     fok/eig Comb. Johan en Cindy